Şirketimiz güvenli ve hızlı hizmet anlayışı kaliteli ve nitelikli ürün yelpazesi, uygun satış koşullarıyla siz kıymetli müşterilerimize hizmet vermektedir.

Şirketimiz; sektöründe iç ve dış arenada modern ve atılımcı bir politika uygulamakta, çağımızın getirdiği teknolojilerin gereklerini yerine getirmeye çalışmaktadır. Ürün yelpazemizi ve kalitemizi sürekli geliştirmek en büyük beklenti ve hedefimizdir. Başarımızın temelini tüm çalışma arkadaşlarımızın daha fazla sorumluluk üstlenmesini ve etkin katılımını sağlamak oluşturmaktadır. Kalitemizi sürekli iyileştirmenin yanında maliyetlerimizi düşürerek, rekabet edebilen ve katma değeri yüksek ürünler üretmek tüm çalışanlarımızın ortak hedefidir. Müşterilerimizin bizim işverenimiz, çalışanlarımızın da çözüm ortaklarımız olduğunun bilincinde olan firmamız tüm kalite sistemimizin kuruluş içerisinde iletilmesini ve anlaşılmasını sağlayacaktır. Firmamız yönetimi sürekli uygunluk ve gelişim için dönemsel hedefler belirleyerek bunları analiz eder, analiz sonuçları yönetimin kalite sistemini gözden geçirme toplantısında değerlendirerek sonuçlandırır.

Vizyonumuz; Sektördeki gelişmeleri yakından takip eden, yenilikçi, sektörü yönlendiren, müşteri memnuniyetine öncelik veren, kaliteden ödün vermeyen ve ülke kalkınmasına katkıda bulunarak sektörün öncü kuruluşu olmak.

Misyonumuz; Etik ilkelerden asla ödün vermeden seçkin kadrosu ile bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip eden; müşteri memnuniyeti odaklı, uluslararası kalite standartlarında hizmet anlayışı ile sektörde öncü uygulamalarla fark yaratarak alanında dünya markası olmak.

Dürüstlük, yenilikçilik, uzmanlık, özgüven ile toplumsal sorumluluk değerleri başarıyı sürdürebilir. Bunun içindir ki biz sürdürebilir başarının kurumsal değerler üzerinde yükseldiğine inanırız. Çalışan, müşteri, tedarikçi ilişkilerinde dürüst olmak temel değerimizdir. Rekabet ettiğimiz firmalar ile şeffaf ve iyi ilişkiler içinde olmak vazgeçmeyeceğimiz değerlerimizdendir.

Ülke kalkınmasına katkı sağlamak, çevreye ve doğaya sahip çıkmak bizler için maddi kazançlardan çok değerlidir.

Eğitime katkıda bulunarak sosyal projelere destek olmak felsefemizin temelidir.

Hizmet ve ürün kalitesinin, çalışanların kalitesine bağlı olduğunu kabul etmiş bir şirket olarak aşağıdaki ilkeleri benimsemiş kişiler ile çalışmayı hedefleyip bu bilinçle iş süreçlerimizi yönetiriz.

Tüm faaliyetlerde, ilişkilerde, yasalara ve etik kurallara bağlı kalmak; dürüst ve açık davranarak verilen sözleri tutmak; güvenilirlik, tutarlılık erdemlerinde öncü ve örnek olmak.

Kurumsal yönetim, iş geliştirme ve proje yönetimi konularında güçlü bir yapıya, sisteme sahip olarak yurtiçi ve yurtdışı hırdavat sektöründe önder olmak.

Sektördeki ve teknolojideki değişiklikleri/gelişmeleri takip etmek; sürekli öğrenme, yenilikçilik ve iyileştirme prensiplerini esas alarak, yaratıcılık becerilerinin geliştirilmesini desteklemek ve şirketin ilerlemesini sağlamak.

Tüm faaliyetlerde proaktif davranarak fırsatları başarıya dönüştürmek; verimli, kaynakların etkin kullanıldığı, karlı bir şirket olmak.

Ürün ve hizmetleri, evrensel standartlarda; planlanan zaman, kalite ve maliyetlerde sunmak. Belirlenen hedeflere; ölçülebilir, izlenebilir parametreler yoluyla iş sonuçlarıyla ilişkilendirerek ulaşmak.

Demokratik yönetim tarzını benimseyerek çalışanların yönetim ve karar süreçlerine etkin ve yetkin katılımını sağlamak. Bu yaklaşım sonucu kararlarda açıklık ve uygulamada şeffaflık sağlamak.

Müşterilerini varlık nedeni olarak görmek, onlara katma değerli ve kaliteli hizmet sunarak müşteri memnuniyeti sağlamak. Çalışanlarının gurur duyduğu ve geleceğe güvenle baktığı bir kurum olmak.

Ekip Çalışması Belirlenen ortak hedef ve değerler doğrultusunda, bir bütünün içerisinde; sorumluluklarının bilincinde, uyumlu, paylaşımcı, uzlaşmacı ve daima ülke ve şirket menfaatlerini gözeterek çalışmak.

Sosyal ve çevre sorumluluklarının bilincinde proaktif bir kuruluş olarak faaliyetlerinden toplumu yararlandırmak ve bilinçlendirmek.

Çevresel koşulların hızla değiştiği ve doğal kaynakların giderek tükendiği günümüzde, yaşadığımız çevreyi gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak görmekteyiz. Çevreyi, doğal kaynakları korumayı, yönetim anlayışımızın bir gereği olarak tüm faaliyetlerimizde benimsemekte, bu konuda duyarlılığın artması için tüm gücümüzle çalışmaktayız.